Navigace

Obsah

Geologie a pedologie

 
Severní část oblasti je téměř celá tvořena prvohorní amfibolicko-biotitickou žulou, jen v okolí Rudíkova se vyskytují spraše pleistocénu. Na jihu mikroregionu jsou zastoupeny moldanubické horniny - amfibolity, serpentinity (hadce) a migmatity, prostoupené prvohorními žulami a pleistocénními sprašemi.
V okolí Hostákova a Valdíkova jsou naleziště křemenných žil (ametyst, záhněda), u  Hostákova rudy Wolframu i černý turmalín. U Vladislavi, Číměře a  Střížova je možno nalézt i vltavíny.
Na převážné většině území se vyskytuje nasycená hnědá půda a hnědozem, v  okolí Vladislavi a Koněšína i pseudoglej.