Navigace

Obsah

Podnebí

 
Mikroregion patří do mírně teplé klimatické oblasti. Převládá západní až severozápadní směr větru.
Průměrná teplota v lednu je -2 až -3°C v  zimě bývá 110 až 130 mrazových dnů, na severozápadě až 140 dnů. V  červenci se průměrná teplota pohybuje mezi 17 až 18°C, na severozápadě jen od 16°C, počet letních dnů je 40 až 50, na severozápadě jen 30 až 40.
Strážkový úhrn v letním údobí činí 350 až 450 mm, v zimním období 200 až 300 mm. Roční průměrný úhrn v Budišově je 610 mm srážek. Dnů se sněhovou pokrývkou bývá 60 až 80, na jihu jen k 50, na severozápadě až 100.

PODNEBÍ V BUDIŠOVÉ R. 1999

Podnebi