Navigace

Obsah

Rostlinstvo

 
Na severozápadě a v okolí Tasova se vyskytuje hercynská květena s  převažujícími jehličnatými lesy. Panonská teplomilná květena v okolí řek je tvořena i listnatými lesy, částečně se vyskytují lesostepi a stepi.
Vegetační stupeň je v severozápadní a severovýchodní části podhorský, jinde vyšší pahorkatinný, v okolí vodní nádrže Dalešice nižší pahorkatinný.
U Trnavy na pahorku Kobylinec se vyskytuje koniklec na severní hranici svého rozšíření.
Bohužel nejrozšířenějšími rostlinami jsou zde šípky, ostružiny a  kopřivy. Zde je člověk mnoho přírodě dlužen, zejména v oblasti údržby lesů, kde si na své přijde již jen zkušený houbař.