Navigace

Obsah

Vodopis

 
Území mikroregionu je odvodňováno potoky, jež vtékají do dvou řek - Jihlavy na jihozápadě a Oslavy v severovýchodní části. Tvoří tak povodí Dyje, Moravy a Dunaje, a tedy úmoří Černého moře.
Nejdelším vodní tokem na území mikroregionu je Mlýnský potok - 12,5 km, nepočítáme-li vodní nádrží Dalešice zatopenou řeku Jihlavu.
V oblasti chybí přírodní jezera, je zde však několik malých vodních nádrží a především velmi mnoho rybníků - největší je Dubovec v kat. území Častotice, obec Zahrádka - 31,2282 ha. Největší vodní plochou v  mikroregionu je však vodní nádrž Dalešice - 146,5278 ha, jejíž celková plocha je 480 ha.

NEJDELŠÍ VODNÍ TOKY

toky

NEJVĚTŠÍ VODNÍ PLOCHY (m2)

Plochy