Navigace

Obsah

Živočišstvo

 
V území se můžeme setkat se třemi biotypy - lesy středních a vyšších poloh, kulturní krajina a rybniční oblast.
Na severozápadě najdeme lesy vyšších poloh s pasekami, potoky a mokrými loukami. Zde se vyskytuje zvířena typická pro lesy, zejména zajíci, srny, lišky, ježci apod. Ve střední části to jsou kulturní pásma s nízko položenou oblastí rybniční. Zde jsou hojní hlodavci, žijí zde bažanti, je možno se setkat i  s čápy a volavkami. Typickým představitelem dravců je káně. Po celé ploše jsou roztroušena drobná stepní území s typickou zvířenou - ještěrky, užovky, zmije apod. Ve velmi hojných rybnících a vodní nádrži Dalešice je mnoho ryb, zejména kaprů a štik, a v okolí rybníků množství vodního ptactva, potápky, kachny i labutě. V oblasti jsou rozšířeny mnohé druhy hmyzu. Bohužel již téměř vymizeli dříve hojní chrousti. Nenajdeme zde již téměř žádné raky, snižují se stavy čmeláků, ještěrek, koroptví, žab, čolků a dalších druhů. Ochraně přírody je třeba věnovat zvýšenou pozornost.