Navigace

Obsah

Nové dělení socialistického Československa

 
Se vznikem Československé socialistické republiky byly roku 1960 sloučeny a přerozděleny kraje.
Dnešní mikroregion tak náleží okresu Třebíč tehdejšího kraje Jihomoravského se sídlem v Brně. Likvidace zemských hranic Moravy byla definitivně potvrzena.
Po roce 1972 proběhla tzv. integrace národních výborů a obcí, kdy více obcí spravovaly místní národní výbory v tzv. střediskových obcích.

Stav r. 1980