Navigace

Obsah

Změny po pádu komunistického systému

 
Rok 1989 přinesl uvolnění uměle vytvořených vztahů a integrované obce se osamostatnily. Vznikly i  nové či staronové obce Hroznatín, Kojatín, Třesov, Valdíkov.
Zánikem krajských národních výborů byly zrušeny kraje, nicméně mnoho státních organizací působí nadále v územním uspořádání bývalých krajů. V roce 2000 vznikly nové kraje, čímž se okres Třebíč dostal do kraje Jihlavského, později přejmenovaného na kraj Vysočina. Zemské moravské hranice se tak již pravděpodobně nikdy neobnoví.
Ve styku s Evropskou unií však nově vytvořené kraje budou příliš malé, bude tedy patrně nutno pro zahraniční styk vytvořit větší celky, v našem případě patrně spojením kraje Vysočina s Brněnským.

Stav r. 2000