Navigace

Obsah

Doprava

 
Oblast protínají dvě železniční tratě a je zde hustá síť silnic, avšak kvalita vozovek není příliš uspokojivá. Letiště zatím v mikroregionu chybí.
Železniční doprava je reprezentována tratí č. 240 Brno - Havlíčkův Brod se zastávkami Studenec a Vladislav s veškerou železniční dopravou. Na ni ve  Studenci navazuje trať č. 252 do Křižanova se zastávkami Pozďatín, Kojatín, Budišov, Rudíkov, Vlčatín a Oslavička. Zde provozují České dráhy pouze osobní dopravu. Nákladní dopravu tvoří jen občasný posun ze  Studence do Budišova.
Silniční síť je poměrně hustá. Na silnici 1. třídy z Brna do Třebíče (délka v oblasti 12 km) a na dálnici u Tasova (protíná mikroregion v  délce cca 200 m) navazuje síť silnic 2. třídy v délce 44 km a 3. třídy o  délce 105 km. Některé obce jsou propojeny místními komunikacemi, které by se daly využít pro dopravu mezi obcemi. Kvalita silnic v oblasti není velmi dobrá, většinu z nich lze považovat spíše za zpevněné cesty. Pro kvalitní dopravu bude třeba vybudovat kvalitní silniční síť.
Autobusová doprava je zjišťována firmami Trado-Bus z Třebíče, ZDAR Žďár nad Sázavou, BOS, s.r.o., Velká Bíteš a několika soukromými dopravci. Zastávky jsou ve všech sídlech, místy i u samot. Trasy bude však třeba optimalizovat, aby bylo možno zajistit dopravu občanů s minimálními náklady. To bude úkol celého mikroregionu.
Pohonné hmoty zajišťují dvě čerpadla - v Budišově a u studeneckého nádraží.

Doprava