Navigace

Obsah

Kultura a školství

 
Vzhledem k tomu, že území obsahuje především menší sídla, je v mikroregionu i kultura zastoupena méně.
Tasov je rodištěm známého básníka, kněze Jakuba Demla. Obec z toho důvodu pořádá občasná vzpomínková setkání, navštěvovaná osobnostmi kulturního života. Byl zde zřízen i literární památník. V Budišově a Koněšíně působí místní ochotnické soubory. Několik občanů mikroregionu účinkuje v třebíčském sboru Musica Animata.
V některých obcích jsou kulturní sály pro pořádání představení a  lidových zábav.
Školy jsou ve větších obcích, kam z okolních sídel žáci dojíždějí. Ve  čtyřech školách (Budišov, Rudíkov, Tasov, Vladislav) jsou vytvářeny počítačové učebny, které mají sloužit pro výuku žáků i školení pro obecní úřady a občany. Také zde bude možnost veřejného přístupu na Internet.

Kultura