Navigace

Obsah

Památky

 
Obce mikroregionu jsou bohaté na menší stavební, kulturní i přírodní památky rozeseté po krajině i do zastavěných území obcí.
Nejčastějšími kulturními památkami jsou zde jako i jinde na jižní Moravě stavby církevní a náboženské artefakty. Je tu 9 kostelů, několik kaplí, téměř v  každém sídle je kaplička či Boží muka, hojné jsou křížky. V Budišově, Tasově a Vladislavi je možno se sekat i se sochami a sousošími, místy najdeme i smírčí kříže či kameny. Světské památky v mikroregionu též najdeme. V Budišově je zámek s  muzeem, v Tasově, Kozlanech a Hartvíkovicích zbytky po hradech, v  Náramči a Pyšelu vcelku zachovalé tvrze, v některých sídlech byly další tvrze, po nichž se však mnoho viditelných stop nezachovalo.
Z přírodních památek je nutno jmenovat Wilsonovu skálu u Hartvíkovic a  přírodní výtvor Kobylinec u Trnavy s výskytem koniklece. V celém území se vyskytují malebné balvanité ostrůvky, u Tasova je navíc i zajímavé skalnaté údolí potoka, u Kojatína je velmi malebné skalnaté jezírko.

Památky