Navigace

Obsah

Podnikání

 
V mikroregionu je rozvinuté především zemědělství. Průmysl je zastoupen méně, jedná se vesměs o menší soukromé provozovny.

Jsou zde činná zemědělská družstva a další rostlinné či živočišné výrobny a podniky. Hospodaří tu i soukromí zemědělci. Pěstují se zejména brambory, žito a  ječmen, místy i kukuřice, často řepka, rozšířeny jsou jeteloviny a  luštěniny. Z živočišné výroby je to především chov prasat, skotu a  drůbeže včetně kachen, v Kojatíně a Rozích chov koní. V oblasti je rozšířeno rybářství.
V oblasti působí několik organizací včetně Státních lesů zabývajících se údržbou lesů a těžbou dřeva. Jinak jsou lesy mnohde v péči soukromníků.
Průmyslová výroba se soustřeďuje především do největších obcí mikroregionu - Budišova a Vladislavi. Jinde je méně rozvinutá.

Podnikání