Navigace

Obsah

Turistika a rekreace

 
Mikroregionu dominuje pěší turistika a rozvíjí se cykloturistika. V území se vytváří síť cyklotras. Většímu rozvoji mototuristiky, zejména zahraniční, zatím brání nedostatek ubytovacích kapacit.
Pěší turistika je zastoupena cca 70 km turistických značených cest, které spravuje Klub českých turistů. V území se vytváří síť cyklotras.
Ubytovat se lze v Hartvíkovicích, Vladislavi a Hroznatíně, sezónní ubytování poskytuje autocamping na hartvíkovické pláži u vodní nádrže Dalešice.
Hartvíkovická pláž umožňuje kvalitní koupání a provozování vodních sportů. Koupání je možné ve stejné vodní nádrži u Třesova a Koněšína, v  některých rybnících a jediném koupališti v Kamenné.
V okolí rybníků má dlouholetou tradici rekreace prostřednictvím soukromých chat, které jsou místy velmi hojné. U vodní nádrže zbylo jen několik chat pod Koněšínem, v lesích nad nádrží bohužel vyrostlo několik nevkusných chatových městeček, umožňujících masovou konzumní turistiku v  celé její bezútěšnosti.

Turistika